254-394-6456
Agent

dropvesepci

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – צור את התעסוקה הטובה ביותר לבנות עם רווחים רציניים, וגברים עשירים מבצעים את השירותים באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור ההסדר מתרחש בדיוק על כתפי הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית בבית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.